Regulamin

 • Wszystkich Gości prosimy, by od razu po przybyciu zameldowali się u Gospodarza.
 • Rozliczenie za pobyt następuje w dniu przyjazdu!
 • Jeżeli liczba Gości przyjeżdżających na pobyt w gospodarstwie jest niższa niż wcześniej uzgodniona lub gdy Gość skraca okres pobytu, Gospodarz ma prawo do pobrania opłaty zgodnej z wcześniejszymi ustaleniami.
 • Goście zobowiązani są zostawić miejsce swojego pobytu (domek lub pokój) w stanie, w jakim je zastali.
 • Cisza nocna zaczyna się od godziny 22:00 i trwa do 7:00.
 • Goście ponoszą pełną odpowiedzialność (materialną i prawną), za szkody wyrządzone w obrębie gospodarstwa.
 • Dzieci mogą korzystać z placu zabaw i basenu, wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 • W trakcie pobytu goście samodzielnie dbają o porządek w pokojach oraz zobowiązani są do segregacji śmieci.
 • Z domku mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji.
 • Nie odpowiadamy za przedmioty i pieniądze pozostawione w domku. Odpowiedzialność za przedmioty osobiste spoczywa na osobie wynajmującej domek. Prosimy o zachowanie ostrożności.
 • Zabronione jest używanie w pokojach urządzeń niebędących na wyposażeniu, z uwagi na zagrożenie pożarowe.
 • Domki wyposażone są w czujniki dymu (nieuzasadnione wezwanie straży pożarnej podlega karze i leży ona po stronie gościa)
 • Obowiązuje całkowity zakaz palenia wewnątrz domku!
 • Za pupila odpowiada właściciel. Jest on zobowiązany do zachowania czystości i spokoju na terenie obiektu.
 • Za zgubienie klucza do domku naliczamy opłatę 50 zł za 1 sztukę.
 • W sytuacji konieczności interwencji policji możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy ze strony wynajmującego bez zwrotu pieniędzy. Właściciel obiektu nie ponosi kosztów interwencji policji.
 • Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie gospodarz ma prawo wymówić kwaterę w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 • Goście przebywający w domkach na terenie Myczkowce Sadyba, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 • Dokonując rezerwacji akceptują Państwo regulamin pobytu na terenie Myczkowce Sadyba.
 • Oferujemy dodatkowe atrakcje oraz korzystanie z biesiadnej stodoły po wcześniejszym ustaleniu

Życzymy przyjemnego wypoczynku
Gospodarze MYCZKOWCE SADYBA
Marcin: 514 789 715
Marta: 609 470 676

Regulamin korzystania z sauny i bani w Myczkowianka Sadyba

Regulamin korzystania z sauny i bani w Myczkowianka Sadyba
Przed wejściem do balii i sauny należy zapoznać się z Instrukcją korzystania.
• Korzystanie z balii i sauny jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
• Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.
• Podczas korzystania z balii należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez gospodarzy lub pracowników.
• Wchodząc do balii korzystający potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na taką formę rekreacji. Za szkody, w tym skutki zdrowotne przebywania w balii lub saunie powstałe z przyczyn nieleżących po stronie obiektu Myczkowianka Sadyba nie ponosi odpowiedzialności.
• Zabrania się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów (ręczników, szlafroków itp.) na piecu lub w jego pobliżu.
• Rozpaleniem ognia w piecu mogą zajmować się jedynie pracownicy Myczkowianka Sadyba. Podczas korzystania z balii nie wolno stosować żadnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji.
• Po rozpaleniu w piecu balii Goście zobowiązani są do pilnowania pieca – do dokładania drzewa aż do momentu osiągnięcia pożądanej temperatury wody (ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się podgrzewania wody do temperatury od 35 do 42 stopni C). Woda, w zależności od panujących warunków atmosferycznych nagrzewa się w czasie 2- 7 godzin.
• Korzystający z sauny ponoszą materialną odpowiedzialność za uszkodzenia i szkody powstałe z ich winy.
• Nie wolno dotykać pieca, jest bardzo gorący; rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci.
• Podczas korzystania z ruskiej bani nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji.
• Nie należy wchodzić do bani ani głodnym (grozi to omdleniem), ani z pełnym żołądkiem.
• Przed wejściem do sauny obowiązkowo bierzemy prysznic.
• Nie wolno wchodzić do sauny z nałożonymi na twarz i ciało kremami; wchodzimy bez biżuterii i metalowych przedmiotów.
• Przerywamy pobyt w saunie, jeżeli czujemy, że organizm ciężko znosi wysoką temperaturę. Niewskazane jest samotne korzystanie z sauny.
• Z sauny i bani mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać tylko i wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna.
• Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu.
Aby skorzystać z banii lub sauny prosimy o wcześniejsze zgłoszenie, najpóźniej danego dnia do godziny 12:00.